Juridisk information

Vilkår for brug

Brugsbetingelser

1. Anvendelsesområde, definitioner

 

1.1 Disse brugsbetingelser gælder for brugen af online-markedspladsen, der leveres af Cannuance GmbH, Neumarkter Str. 80, 81674 München, Tyskland (herefter "operatøren") på internettet under de domæner, der er anført nedenfor (herefter "markedspladsen"):

 

 • reifenmpc.de
 • reifenmpc.at
 • elastikampc.cy / elastikampc.com.cy
 • rehvidmpc.ee
 • rengasmpc.fi
 • reifenmpc.de
 • dekkmpc.is
 • pneumaticimpc.it
 • reifenmpc.li
 • gumempc.si
 • dackmpc.se
 • tyresmpc.co.uk
 • gumimpc.bg
 • pneumatikympc.cz
 • pneusmpc.fr
 • tyresmpc.ie
 • padangosmpc.lt
 • oponympc.pl
 • reifenmpc.ch / pneusmpc.ch
 • pneusmpc.be
 • daekmpc.dk
 • elastikampc.gr
 • gumikmpc.hu
 • riepasmpc.lv
 • pneusmpc.lu
 • bandenmpc.nl
 • pneucitympc.pt
 • pneumatikympc.sk
 • neumaticosmpc.es

 

1.2 Bruger i betydningen af disse brugsbetingelser er den generiske betegnelse for registrerede brugere og gæster. Partnere kan være både forbrugere og iværksættere.

 

1.2.1 Registrerede brugere har skrivebeskyttet adgang til markedspladsen og kan bruge visse tekniske funktioner.

 

1.2.2 Gæster er brugere, der har læseadgang til dele af markedspladsen, der ikke kræver registrering og kan bruge visse funktioner på markedspladsen, der ikke kræver registrering.

 

1.2.3 En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en retlig transaktion med henblik på formål, der overvejende hverken kan henføres til hans eller hendes erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsvirksomhed.

 

1.2.4 En iværksætter er en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab med juridisk kapacitet, som ved indgåelse af en retshandel handler som led i udøvelsen af sin erhvervsmæssige virksomhed eller sit erhverv.

 

1.2.5 Erhvervsdrivende er registrerede brugere, der udbyder varer til salg via markedspladsen som iværksættere.

 

1.2.6 Kunder er registrerede brugere, der køber varer via markedspladsen som forbrugere eller iværksættere.

 

 

2. Tilladelse til brug

 

2.1 Autoriserede brugere er fysiske personer, juridiske enheder og partnerskaber. Fysiske personer uden ubegrænset retsevne (især mindreårige) må kun bruge markedspladsen med samtykke fra deres juridiske værge. I dette tilfælde forbeholder operatøren sig retten til at gøre brugen af markedspladsen afhængig af fremlæggelsen af en skriftlig samtykkeerklæring fra den juridiske værge. Ved at indsende sin samtykkeerklæring til disse brugsbetingelser bekræfter brugeren, at han opfylder de førnævnte krav ved indgåelse af brugskontrakten.

 

2.2 Erhvervsdrivende skal især sende følgende oplysninger til operatøren via markedspladsen, inden de starter deres salgsaktiviteter:

 

 • Forhandlerens navn og adresse,
 • forhandlerens e-mail-adresse,
 • det skattesnummer, der er udstedt til forhandleren,
 • det momsregistreringsnummer, der er udstedt til forhandleren,
 • bankoplysninger eller nummeret på forhandlerens virtuelle konto.

 

2.3 Registreringen af en juridisk enhed eller et partnerskab kan kun udføres af en autoriseret fysisk person, som skal navngives.

 

2.4 Hver bruger må kun oprette én brugerkonto til markedspladsen. Dennes tilladelse til at bruge markedspladsen gælder kun for denne personligt og kan ikke overdrages.

 

 

3. Registrering, indgåelse af kontrakt

 

3.1 Med den vellykkede registrering eller i forbindelse med læseadgang som gæst indgås en brugskontrakt mellem operatøren og brugeren om brug af markedspladsen i henhold til disse brugsbetingelser.

 

3.2 Brugere kan registrere sig ved at indtaste deres data i den onlineformular, der er beregnet til dette formål, og klikke på knappen, der afslutter registreringsprocessen. Afsendelse af registreringsdata udgør brugerens tilbud om at indgå en brugskontrakt, som operatøren kan acceptere, men ikke behøver at acceptere. Operatøren kan acceptere brugerens tilbud inden for fem dage efter modtagelsen af ansøgningen ved at sende en elektronisk (e-mail) ordrebekræftelse eller ved at aktivere brugerkontoen. Hvis operatøren ikke accepterer brugerens kontraktlige tilbud inden for den førnævnte periode, betragtes dette som en afvisning af tilbuddet.

 

3.3 Kontraktens tekst gemmes af operatøren, men kan ikke længere hentes af brugeren via operatørens websted efter indsendelse af dennes kontraktlige erklæring.

 

3.4 Brugeren kan til enhver tid rette sine indtastninger ved hjælp af de sædvanlige tastatur- og musefunktioner, inden denne afgiver sin kontraktlige erklæring.

 

3.5 Kontrakten kan indgås på forskellige sprog. De specifikke sprog, der er tilgængelige, kan findes i servicebeskrivelsen på operatørens hjemmeside.

 

3.6 E-mailadressen bruges til at identificere og personliggøre brugeren. Brugeren skal sikre, at den e-mailadresse, der oplyses under onlineregistreringen, er korrekt, så de e-mails, der sendes af operatøren, kan modtages på denne adresse. Især ved brug af SPAM-filtre skal brugeren sikre, at alle mails, der sendes af operatøren eller af tredjeparter, der er bestilt af operatøren til at behandle dem, kan leveres.

 

3.7 De data, der anmodes om under registreringen, skal leveres fuldstændigt og korrekt af brugeren. Brugeren er forpligtet til altid at holde disse data (herunder e-mailadresser) opdaterede. Operatøren kontrollerer ikke de overførte data for nøjagtighed og fuldstændighed.

 

 

4. Operatørydelse, markedsføring, rangering

 

4.1 Operatøren tilbyder en online markedsplads, hvor kunderne kan sammenligne priser på visse produkter og købe produkter fra registrerede forhandlere.

 

4.2 Kunder modtager prisoversigter og forsyningskilder for produkter, der udbydes til salg af detailhandlere og andre tredjeparter på markedspladsen. Disse oplysninger på markedspladsen udgør ikke et juridisk bindende tilbud fra operatøren. Informationssøgningen er i vid udstrækning automatiseret (feed-baseret) og er i vid udstrækning baseret på information, som operatøren modtager fra detailhandlere og tredjeparter (f.eks. producenter, medier).

 

4.3 Oplysningerne om de respektive forhandlere eller tredjeparter opdateres via automatiserede processer. Derfor kan der i enkelte tilfælde forekomme afvigelser og/eller forkerte oplysninger, f.eks. med hensyn til pris, leveringstid og/eller tilgængelighed af de viste produkter.

 

4.4 Operatøren påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden af de givne oplysninger. Dette gælder ikke, hvis operatøren er informeret om unøjagtigheden og/eller ufuldstændigheden af sådanne oplysninger og ikke korrigerer dem og/eller ikke arbejder for at sikre, at forhandleren eller tredjeparten korrigerer oplysningerne.

 

4.5 I nogle tilfælde giver markedspladsen kunderne mulighed for at blive ført direkte fra markedspladsen til de eksterne sider hos den forhandler, hvorfra det pågældende tilbud stammer. I dette tilfælde er operatørens forpligtelse begrænset til at videresende kunden til forhandlerens eksterne tilbud. I dette tilfælde indgås kontrakten ikke via markedspladsen, men via forhandlerens eksterne sider. I denne henseende fungerer operatøren blot som mellemmand og bliver ikke selv en kontraherende part i de kontrakter, der indgås mellem brugerne. Opfyldelsen af kontrakter, der er indgået mellem brugere, finder også udelukkende sted mellem brugerne. Operatøren accepterer ikke hensigtserklæringer, der udveksles mellem brugerne, og er ikke ansvarlig for den faktiske indgåelse af en kontrakt mellem brugerne.

 

4.6 Hvis produkter er opført på markedspladsen og kan bestilles direkte via markedspladsen, dvs. uden at blive videresendt til forhandlerens websted, er operatøren heller ikke i dette tilfælde en repræsentant eller en part i en købsaftale for de bestilte varer. Selv i disse tilfælde indgås købskontrakten udelukkende mellem kunden og den respektive forhandler, der har opført varerne. Opfyldelsen af kontrakter, der er indgået mellem brugere, finder også udelukkende sted mellem brugerne.

 

4.7 Operatøren påpeger, at ikke alle detailhandlere og produkter på markedet er repræsenteret på listerne. Udvælgelsen af den anførte forhandler og produkterne sker efter operatørens eget skøn. De viste sammenligningsresultater gør derfor ikke krav på at være udtømmende.

 

4.8 Betalinger fra kunder på markedspladsen behandles via PayPal-betalingstjenesten. I denne henseende gælder PayPals vilkår og betingelser, som kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=de_DE.

 

4.9 For at kunne bruge markedspladsen giver operatøren brugeren adgang til sin hjemmeside og forsyner brugeren med passende software, der forbliver på operatørens server. Softwarens funktionsomfang og tekniske specifikationer er beskrevet mere detaljeret i servicebeskrivelsen på operatørens hjemmeside. Operatøren er ikke ansvarlig for at etablere og vedligeholde dataforbindelsen mellem brugerens IT-system og operatørens server.

 

4.10 For at markedsføre de produkter, der tilbydes på markedspladsen, gennemfører operatøren forskellige salgsfremmende foranstaltninger såsom annoncebookinger i internetsøgemaskiner, affiliate marketing, brug af displayannoncer og andre digitale reklameformater. Operatøren forbeholder sig ret til at ændre de specifikke foranstaltninger, der er implementeret efter eget rimelige skøn, for så vidt dette forekommer hensigtsmæssigt under hensyntagen til begge parters interesser.

 

4.11 Den rækkefølge, som produkterne vises i ved en søgning eller i en kategori på markedspladsen (rangordning), er især baseret på følgende faktorer:

 • Tilgængelighed af de relevante produktvarianter,
 • Priser på de relevante produktvarianter,
 • Antal tidligere klik og ordrer,
 • Relevans for det indtastede søgeord.

Derudover kan rangordningen påvirkes til fordel for et bestemt produkt ved at bestille eventuelle markedsføringstiltag, som operatøren tilbyder.

 

4.12 Markedspladsen tilbydes afhængigt af tilgængelighed. En 100 procent tilgængelighed er ikke teknisk mulig og kan derfor ikke garanteres af operatøren over for brugeren. Operatøren bestræber sig dog på at holde tjenesten tilgængelig så konstant som muligt. Især vedligeholdelses-, sikkerheds- eller kapacitetsproblemer samt begivenheder uden for operatørens kontrol (afbrydelser i offentlige kommunikationsnetværk, strømsvigt osv.) kan medføre fejl eller midlertidig nedlæggelse af tjenesten. Operatøren vil så vidt muligt udføre vedligeholdelsesarbejde i perioder med lav aktivitet.

 

4.13 Softwaren til betjening af markedspladsen opdateres af operatøren med uregelmæssige mellemrum. Brugeren får derfor kun ret til at bruge softwaren i den aktuelle version. Men brugeren har ikke ret til at kræve, at softwaren opdateres til et bestemt niveau.

 

 

5. Ændringer i ydelse

 

5.1 Operatøren forbeholder sig ret til at ændre de tilbudte tjenester eller tilbyde andre tjenester, medmindre dette er urimeligt for brugeren.

 

5.2 Operatøren forbeholder sig også ret til at ændre de tilbudte tjenester eller til at tilbyde andre tjenester,

 • for så vidt som denne er forpligtet til at gøre det på grund af en ændring i den juridiske situation;
 • for så vidt som denne derved efterkommer en retsafgørelse eller en officiel beslutning, der er rettet mod denne;
 • for så vidt som den pågældende ændring er nødvendig for at lukke eksisterende sikkerhedshuller;
 • hvis ændringen kun er til gavn for brugeren; eller
 • hvis ændringen er af rent teknisk eller proceduremæssig karakter og ikke har nogen væsentlig indvirkning på brugeren.

 

5.3 Ændringer, der kun har en ubetydelig indflydelse på markedspladsens funktioner, udgør ikke ændringer af tjenester i henhold til dette afsnit. Det gælder især ændringer af rent grafisk karakter og rene ændringer i opstillingen af funktioner.

 

 

6. Brugerens forpligtelser, ansvar for indhold

 

6.1 Hver bruger er eneansvarlig for indholdet af de oplysninger, som de lægger ud på markedspladsen, især for deres sandfærdighed og juridiske sikkerhed. Brugeren forsikrer, at de data, han/hun giver, er sande. Brugeren skal sikre, at det indhold, han/hun lægger ud, ikke overtræder disse brugsbetingelser eller gældende lovgivning. Især skal han til enhver tid fuldt ud overholde bestemmelserne i konkurrencelovgivningen og intellektuelle ejendomsrettigheder (ophavsret, patentrettigheder, varemærkerettigheder osv.) og til enhver tid opføre sig på en sådan måde, at tredjeparts rettigheder ikke krænkes, og at der ikke kan opstå nogen risiko for operatøren, f.eks. på grund af krav fra tredjeparter.

 

6.1.1 I særdeleshed er offentliggørelse af følgende forbudt

 • ophavsretligt beskyttet indhold, hvis der ikke er tilladelse til at bruge det (f.eks. fotos, hvor fotografen og/eller en afbilledet person ikke har givet sit samtykke til, at de offentliggøres på internettet);
 • falske erklæringer om fakta;
 • af indlæg, der har til formål at angribe eller ærekrænke andre brugere personligt;
 • racistisk, fremmedfjendsk, diskriminerende eller krænkende indhold;
 • Indhold, der er skadeligt for mindreårige;
 • Indhold, der forherliger vold;
 • falske profildata for at skjule den sande identitet;
 • af links til sider, der ikke overholder de juridiske bestemmelser eller disse brugsbetingelser.

 

6.1.2 Endvidere må især de nedenfor anførte varer ikke udbydes på markedspladsen:

 • Stjålet ejendom/stjålne varer;
 • Forfalskninger, efterligninger af mærkevarer;
 • Artikler fremstillet ved hjælp af børnearbejde.

 

 

6.1.3 Derudover gælder følgende principper for salg af varer via markedspladsen:

 

 • Kun varer fra sektoren "dæk til motorkøretøjer", der opfylder de lovmæssige krav til produktkvalitet og produktsikkerhed for markedsføring inden for EU, må udbydes på markedspladsen.
 • Forhandlere skal have de tilbudte varer eller være i stand til at levere dem inden for den tid, der er angivet i tilbuddet.
 • Forhandlere skal give nøjagtige og fuldstændige oplysninger i tilbuddet om detaljer om pris, betaling, levering, leveringstid, leverings- og forsendelsesomkostninger i overensstemmelse med de relevante lovbestemmelser.
 • Tilbud skal placeres i den relevante kategori på markedspladsen.
 • Der må ikke anvendes teknologier, der skader eller chikanerer platformen, brugere eller tredjeparter (virus, robotter, edderkopper, skrabere, crawlere, hacking, brute force-angreb osv.) Især må ingen teknologier bruges til at udtrække væsentlige dele af markedspladsen til genbrug (uanset om det er én eller flere gange) uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra operatøren. Desuden må der ikke uden operatørens udtrykkelige skriftlige samtykke oprettes og/eller offentliggøres en egen database, der indeholder væsentlige dele af markedspladsen (f.eks. priser og produktoplysninger).
 • Brugere må ikke bruge de kontaktoplysninger, de har modtaget i forbindelse med kommunikation eller en transaktion med hinanden, til at sende reklamer, medmindre de har den anden brugers udtrykkelige samtykke.

 

6.2 Brugere er generelt ansvarlige for alle aktiviteter, der udføres ved hjælp af deres adgang, i det omfang de er ansvarlige for dette. Brugeren er ansvarlig for at bevare fortroligheden af adgangsdataene. Denne skal sikre, at de ikke er tilgængelige for tredjeparter. Brugeren skal straks informere operatøren, hvis der er tegn på, at dennes adgang bliver eller er blevet brugt af tredjeparter uden tilladelse.

 

6.3 Operatøren påpeger udtrykkeligt, at detailhandlere skal overholde særlige oplysningsforpligtelser, når de indgår aftaler mod betaling med forbrugere i elektronisk handel, såsom forpligtelsen til at give oplysninger om en eksisterende fortrydelsesret. Forhandleren er ansvarlig for at overholde disse informationsforpligtelser. Hvis forhandleren bruger sine egne generelle vilkår og betingelser for sine tilbud på markedspladsen, må disse ikke være i modstrid med disse brugsbetingelser.

 

6.4 Operatøren påpeger også, at detailhandlere kan blive nødt til at deltage i et system til bortskaffelse af emballage, hvis de sætter emballage på markedet for at opfylde deres kontraktlige leveringsforpligtelser. I den forbindelse kan der gælde forskellige regler for hvert leveringsland, som forhandleren bør gøre sig bekendt med, før han starter sine salgsaktiviteter via markedspladsen. Operatøren kan kontrollere forhandlerens overholdelse af de relevante krav ved at anmode om et tilsvarende registreringscertifikat og/eller bevis for systemdeltagelse fra forhandleren. Operatøren forbeholder sig også ret til midlertidigt eller permanent at udelukke den erhvervsdrivende fra at handle via markedspladsen, hvis den erhvervsdrivende ikke leverer den krævede dokumentation.

 

6.5 Desuden skal forhandleren overholde de relevante bestemmelser i skatte- og toldlovgivningen, især foretage eventuelle skatteregistreringer og indsende skatteangivelser rettidigt og fuldstændigt og altid sikre, at der ikke kan opstå ulemper for kunderne og operatøren i denne henseende. Operatøren er bemyndiget til at anmode erhvervsdrivende om de oplysninger, erklæringer og dokumenter, der kræves i henhold til loven for at afværge ulemper for sig selv, især skattepligt for skatter, der ikke er korrekt betalt af den erhvervsdrivende. Hvis dette bevis ikke fremlægges, er operatøren bemyndiget til midlertidigt eller permanent at udelukke den erhvervsdrivende fra at handle via markedspladsen. Detailhandleren skal holde operatøren skadesløs for alle krav, som statslige institutioner fremsætter mod operatøren på grund af skatter, der ikke er betalt korrekt af detailhandleren. Forhandleren skal også påtage sig de nødvendige omkostninger til juridisk forsvar, herunder alle rets- og advokatsalærer i den lovbestemte størrelsesorden. Dette gælder ikke, hvis forhandleren ikke er ansvarlig for overtrædelsen. I tilfælde af krav fra statslige institutioner er forhandleren forpligtet til omgående, sandfærdigt og fuldstændigt at give operatøren alle de oplysninger, der er nødvendige for undersøgelsen af kravene og et forsvar.

 

 

7. Operatørens tildeling af brugsrettigheder

 

7.1 Operatøren giver brugeren en ikke-eksklusiv ret, der er begrænset til licensaftalens løbetid, til at bruge den onlineportal, som operatøren stiller til rådighed, og den software, der er indeholdt deri, inden for rammerne af disse brugsbetingelser.

 

7.2 Uden operatørens skriftlige samtykke er det ikke tilladt for brugeren at gøre det indhold, der stilles til rådighed for denne, tilgængeligt for tredjeparter. Brugeren skal sikre, at denne ikke giver tredjeparter mulighed for at omgå adgangen til markedspladsen.

 

 

8. Tildeling af brugsrettigheder af brugeren

 

8.1 Operatøren er autoriseret til at bruge indhold og information fra brugere til markedspladsen eller til at få det brugt af tredjeparter.

 

8.2 Operatøren kan bruge profilbilleder og profiltekster af forhandlere såvel som indholdet af tilbud på markedspladsen til ekstern præsentation på partnerwebsteder, operatørens sociale mediekanaler såvel som i internet- og/eller prissøgemaskiner.

 

8.3 Operatøren kan teknisk behandle tilbud og andet indhold fra forhandlerne på en sådan måde, at de også kan vises på mobile enheder eller i operatørens eller tredjeparters apps.

 

8.4 Tilbud og andet indhold fra forhandlere kan også tilgås via andre lande. Operatøren kan oversætte tilbud og andet brugerindhold til andre sprog til dette formål for egen regning.

 

8.5 Brugeren tildeler operatøren vederlagsfrit og ikke eksklusivt og begrænset til licensaftalens varighed de brugsrettigheder, der er nødvendige til dette formål, især retten til permanent tilrådighedsstillelse og opbevaring og til at stille til rådighed for offentligheden, retten til reproduktion og offentliggørelse samt retten til bearbejdning og distribution, og forsikrer, at han er berettiget til denne tildeling af brugsrettigheder.

 

 

9. Operatørens rettigheder, sanktioner

 

9.1 Hvis brugeren overtræder lovbestemmelser eller disse brugsbetingelser, eller hvis operatøren har konkrete indikationer på dette, er operatøren berettiget til under hensyntagen til følgende bestemmelser

 • sat lette brugerens relaterede poster,
 • at ændre indtastninger inden for rammerne af redigeringsretten i henhold til afsnit 8,
 • at udstede en advarsel,
 • at midlertidigt eller permanent at blokere brugerens adgang eller
 • at træffe andre nødvendige og passende foranstaltninger.

Den foranstaltning, som operatøren træffer, afhænger af det enkelte tilfælde og er op til operatørens rimelige skøn.

 

9.2 Hvis operatøren beslutter at begrænse eller suspendere leveringen af markedspladsen til en forhandler med hensyn til individuelle tilbud, skal operatøren give den pågældende forhandler begrundelsen for denne beslutning i tekstform før eller på samme tid som suspensionen eller begrænsningen træder i kraft.

 

9.3 Hvis Operatøren beslutter sig for helt at opsige Markedspladsen for en forhandler, skal Operatøren sende den pågældende forhandler en begrundelse for denne beslutning mindst 30 dage før opsigelsen træder i kraft.

 

9.4 Fristen i henhold til ovenstående afsnit gælder ikke, hvis operatøren

 • er underlagt juridiske eller lovgivningsmæssige forpligtelser, der kræver, at markedspladsens levering til forhandleren ophører fuldstændigt, og som ikke tillader forhandleren at overholde fristen;
 • effektivt udøver sin ret til ekstraordinær opsigelse af brugsaftalen med god grund;
 • kan bevise, at den pågældende forhandler gentagne gange har overtrådt de gældende brugsbetingelser, hvilket har ført til en fuldstændig opsigelse af licensaftalen.

I ovennævnte tilfælde skal operatøren straks give den pågældende erhvervsdrivende en begrundelse for sin beslutning i tekstform.

 

9.5 Der kræves ingen begrundelse i de tilfælde, der er reguleret ovenfor, hvis operatøren ikke har tilladelse til at afsløre de specifikke fakta eller omstændigheder og den/de gældende årsag(er) på grund af juridiske eller officielle forpligtelser, eller hvis det kan bevises, at den pågældende erhvervsdrivende gentagne gange har overtrådt de gældende brugsbetingelser, hvilket har ført til fuldstændig opsigelse af licensaftalen.

 

9.6 Hvis en bruger blokeres permanent, må vedkommende ikke længere bruge markedspladsen og må ikke registrere sig igen.

 

9.7 Operatøren forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage retslige skridt, hvis brugeren overtræder lovbestemmelser eller disse brugsbetingelser.

 

9.8 Operatøren er bemyndiget til at fjerne tilbud eller indhold, der ikke passer til markedspladsens overordnede budskab, efter eget rimelige skøn. Hvis brugeren ikke har begået en pligtforsømmelse, som han/hun er ansvarlig for, vil operatøren refundere ethvert vederlag, der er afholdt for det slettede tilbud.

 

 

10. Indgåelse af kontrakt mellem brugere

 

Hvis forhandleren placerer en salgsannonce direkte på markedspladsen, giver han et bindende tilbud om at indgå en købskontrakt for den tilsvarende vare. Kunden accepterer tilbuddet ved at gå gennem markedspladsens elektroniske bestillingsproces og klikke på den knap, der afslutter bestillingsprocessen.

 

 

11. Vederlag

 

11.1 Brugen af markedspladsen er gratis for gæster og kunder.

 

11.2 Forhandlere skal betale operatøren en provision på 10% af den omsætning, der genereres for hver salgstransaktion, der gennemføres via markedspladsen. Den samlede omsætning, der består af bruttokøbsprisen (købspris inkl. moms) plus eventuelle fragtomkostninger, er afgørende i hvert enkelt tilfælde. Provisionen er eksklusiv lovpligtig moms, medmindre dette ikke er gældende på grund af internationale skatteaftaler.

 

11.3 En salgstransaktion anses for at være gennemført, hvis købsprisen plus eventuelle opkrævede forsendelsesomkostninger er betalt fuldt ud af kunden, og kunden ikke effektivt har udøvet nogen lovbestemt fortrydelsesret, som han måtte være berettiget til med hensyn til den respektive salgstransaktion. Hvis kunden udøver sin fortrydelsesret effektivt over for forhandleren, skal forhandleren straks informere operatøren om dette.

 

 

12. Udbetaling af salgsprovenu

 

12.1 Betaling af salgsprovenuet til forhandleren skal ske senest 21 dage efter afsendelse af varerne til kunden.

 

12.2 Betalinger foretages ved bankoverførsel til den bankkonto, der er angivet af forhandleren, hvorved operatøren kan bruge tjenester fra en betalingstjenesteudbyder, der er bestilt af ham til dette formål.

 

12.3 Hvis operatøren pådrager sig omkostninger i forbindelse med den aftalte betalingsmetode som følge af betalingen, skal disse bæres af Sælger og fratrækkes Operatøren som tilsvarende beløb.

 

12.4 Operatøren kan nægte at udbetale salgsindtægter, hvis og i det omfang kunderne ikke har modtaget de bestilte varer. Dette gælder også, hvis og i det omfang kunderne har angivet over for operatøren, at de ikke har modtaget de bestilte varer, medmindre forhandleren kan bevise modtagelsen af varerne ved at fremlægge en leveringsbekræftelse.

 

 

13. Fritagelse for ansvar

 

Brugeren skal holde operatøren skadesløs for alle krav fra andre brugere eller andre tredjeparter mod operatøren for krænkelse af deres rettigheder på grund af indhold, der er lagt ud af brugeren, eller på grund af brugerens anden brug af markedspladsen. Brugeren skal også påtage sig de nødvendige omkostninger til juridisk forsvar, herunder alle rets- og advokatsalærer til den lovbestemte sats. Dette gælder ikke, hvis brugeren ikke er ansvarlig for overtrædelsen. I tilfælde af et krav fra en tredjepart er brugeren forpligtet til straks, sandfærdigt og fuldstændigt at give operatøren alle oplysninger, der er nødvendige for undersøgelsen af kravene og et forsvar.

 

 

14. Operatørens ansvar

 

14.1 Operatøren er ikke ansvarlig for driftsforstyrrelser i kontraktforholdet mellem brugerne.

 

14.2 I kontraktforholdet mellem operatøren og brugeren er operatøren ansvarlig over for brugeren for alle kontraktlige, kvasikontraktlige og lovbestemte krav, herunder erstatningskrav, skader og refusion af udgifter som følger:

 

14.2.1 Operatøren er ansvarlig uden begrænsning af nogen juridisk grund

 • i tilfælde af forsæt og grov uagtsomhed,
 • i tilfælde af forsætlig eller uagtsom skade på liv, lemmer eller helbred,
 • på grundlag af et garantiløfte, medmindre andet er aftalt,
 • på grund af obligatorisk ansvar, f.eks. i henhold til produktansvarsloven.

 

14.2.2 Såfremt Operatøren uagtsomt misligholder en væsentlig kontraktlig forpligtelse, er ansvaret begrænset til den for kontrakten typiske påregnelige skade, medmindre der gælder et ubegrænset ansvar i henhold til ovenstående punkt. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er forpligtelser, som kontrakten pålægger operatøren i henhold til dens indhold for at opnå formålet med kontrakten, hvis opfyldelse i første omgang muliggør korrekt udførelse af kontrakten, og hvis overholdelse brugeren regelmæssigt kan stole på.

 

14.2.3 Ethvert yderligere ansvar for operatøren er udelukket.

 

14.2.4 Ovenstående ansvarsbestemmelser gælder også med hensyn til operatørens ansvar for sine medhjælpere og juridiske repræsentanter.

 

 

15. Løbetid, opsigelse

 

15.1 Brugsaftalen med gæster og kunder indgås på ubestemt tid og kan til enhver tid opsiges af begge parter uden varsel.

 

15.2 Brugsaftalen med forhandlerne indgås på ubestemt tid og kan opsiges af begge parter med et varsel på 14 dage.

 

15.3 Retten til ekstraordinær afbestilling af gode grunde forbliver upåvirket. God grund foreligger, hvis den opsigende part ikke med rimelighed kan forventes at fortsætte kontraktforholdet indtil den aftalte opsigelse eller indtil udløbet af en opsigelsesperiode, idet der tages hensyn til alle omstændigheder i det enkelte tilfælde og foretages en afvejning af begge parters interesser.

 

En vigtig grund er især

 

 • en væsentlig overtrædelse af væsentlige bestemmelser i disse brugsbetingelser, som ikke afhjælpes, selv efter at der er fastsat en frist, eller som begås gentagne gange og gør fortsættelsen af kontraktforholdet umulig eller urimelig;
 • genregistrering, mens brugeren stadig er blokeret;

·         at levere falske profildata om brugeren for at skjule den sande identitet;

 • hvis der i tilfælde af en afgiftspligtig brug af markedspladsen er indledt en fuldbyrdelsesprocedure mod alle eller en væsentlig del af den anden parts aktiver, eller hvis der er grund til at indlede en insolvensbehandling mod den anden part, hvis en sådan procedure er blevet afvist på grund af manglende aktiver, hvis der er anmodet om insolvensbehandling mod den anden part, eller hvis den anden part har afgivet en erklæring på tro og love om sine aktiver.

 

15.4 I tilfælde af en berettiget ekstraordinær opsigelse af brugerkontrakten fra operatørens side, er brugeren ikke berettiget til at oprette en ny brugerkonto til markedspladsen.

 

15.5 Opsigelse kan ske skriftligt, i tekstform (f.eks. e-mail) eller ved, at brugeren sletter sin brugerkonto på markedspladsen.

 

15.6 Ved opsigelse af kontrakten mister brugeren adgang til sin brugerkonto. Desuden ophører operatørens forpligtelse til at opbevare brugerens data ved kontraktens ophør.

 

 

16. Ændring af brugsbetingelserne

 

16.1 Hvis brugeren fungerer som iværksætter, forbeholder operatøren sig ret til at ændre disse brugsbetingelser til enhver tid uden at give grunde, medmindre dette er urimeligt for brugeren. Operatøren vil informere brugeren om eventuelle ændringer i brugsbetingelserne i god tid i tekstform. Hvis brugeren ikke gør indsigelse mod gyldigheden af de nye brugsbetingelser inden for en periode på fire uger efter meddelelsen, anses de ændrede brugsbetingelser for at være blevet accepteret af brugeren. Operatøren vil informere brugeren i meddelelsen om dennes ret til indsigelse og betydningen af indsigelsesperioden.

 

16.2 Operatøren forbeholder sig også ret til at ændre disse brugsbetingelser,

 • for så vidt som denne er forpligtet til at gøre det på grund af en ændring i den juridiske situation;
 • for så vidt som denne derved efterkommer en retsafgørelse eller en officiel beslutning, der er rettet mod denne;
 • for så vidt som det introducerer yderligere, helt nye tjenester, tjenester eller tjenesteelementer, der kræver en tjenestebeskrivelse i brugsbetingelserne, medmindre det eksisterende brugerforhold ændres negativt som følge heraf;
 • hvis ændringen kun er til gavn for brugeren; eller
 • hvis ændringen er rent teknisk eller proceduremæssig, medmindre den har en betydelig indvirkning på brugeren.

 

16.3 Brugerens fortrydelsesret i henhold til afsnit 15 forbliver upåvirket af dette.

 

 

17. Gældende lovgivning

 

Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning gælder for alle retsforhold mellem parterne. For forbrugere gælder dette lovvalg kun i det omfang, at den ydede beskyttelse ikke ophæves af ufravigelige bestemmelser i loven i det land, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted.

 

 

18. Sted for jurisdiktion

 

Hvis brugeren optræder som erhvervsdrivende, offentligretlig juridisk person eller offentligretlig fond med hjemsted i Forbundsrepublikken Tyskland, er det eksklusive værneting for alle tvister, der opstår i forbindelse med denne kontrakt, operatørens hjemsted. Hvis brugeren har bopæl uden for Forbundsrepublikken Tysklands område, er operatørens forretningssted det eksklusive værneting for alle tvister, der opstår som følge af denne kontrakt, hvis kontrakten eller krav, der opstår som følge af kontrakten, kan henføres til brugerens professionelle eller kommercielle aktivitet. I ovennævnte tilfælde er operatøren dog under alle omstændigheder berettiget til at appellere til retten på brugerens forretningssted.

 

 

19. Alternativ tvistbilæggelse

 

19.1 EU-Kommissionen stiller en platform til rådighed for online-tvistbilæggelse på internettet på følgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

Denne platform fungerer som kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister, der opstår i forbindelse med online købs- eller servicekontrakter, som en forbruger er involveret i.

 

19.2 Operatøren er hverken forpligtet til eller villig til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn.

 

 

20. Oplysninger om dataadgang

 

20.1 Operatøren har adgang til følgende kategorier af data i forbindelse med brugen af markedspladsen, hvor dette vedrører både data med og uden personlig reference:

 • Kontodata;
 • Adresse/kontaktoplysninger;
 • Bestil data;
 • Beholdningsdata;
 • Produktdata;
 • Betalingsdata (kun begrænset adgang);
 • Adgang til data.

 

20.2 Operatøren stiller følgende kategorier af data, som genereres i forbindelse med brugen af Markedspladsen, til rådighed for Forhandlerne:

 • Forhandlerens kontodata;
 • Kundekontodata (hvis det er nødvendigt for at behandle den specifikke ordre);
 • Ordredata (hvis det er nødvendigt for at behandle den specifikke ordre eller for fakturering);
 • Forhandlerens lager- og produktdata.

 

20.3 Kategorierne af data i henhold til afsnit 20.1 stilles delvist til rådighed af operatøren til tredjeparter, der bruger disse data til yderligere levering eller yderligere udvikling og analyse af markedspladsen:

 • Betalingstjenester
 • Leverandør af CRM- og marketingsoftware
 • Leverandør af statistik- og analysesoftware

 

20.4 Efter opsigelse af brugskontrakten slettes de data, som den respektive bruger har leveret, eller som er genereret af hans brug af markedspladsen. Uanset dette skal operatøren opbevare disse oplysninger, selv efter kontraktens udløb, for så vidt som operatøren er juridisk forpligtet til at gøre det eller har en legitim interesse i at gøre det. Anonymiserede data, der genereres ved brug af markedspladsen (f.eks. salgsstatistikker), gemmes som regel også efter kontraktens udløb.

 

20.5 Operatøren giver oplysninger om operatørens behandling af personoplysninger, herunder overførsel til tredjeparter og brugerens rettigheder som registreret, i sin privatlivspolitik på.

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Vi er meget glade for, at du har vist interesse for vores virksomhed. Databeskyttelse er af særlig høj prioritet for ledelsen af Cannuance GmbH. Det er generelt muligt at bruge Cannuance GmbH's hjemmeside uden at give nogen personlige data. Men hvis en berørt person ønsker at gøre brug af specielle tjenester fra vores virksomhed via vores hjemmeside, kan det være nødvendigt at behandle personoplysninger. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig, og der ikke er noget retsgrundlag for en sådan behandling, indhenter vi generelt samtykke fra den registrerede.

Behandlingen af personoplysninger, såsom navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer på en registreret, skal altid være i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og i overensstemmelse med de landespecifikke databeskyttelsesbestemmelser, der gælder for Cannuance GmbH. Ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring vil vores virksomhed gerne informere offentligheden om typen, omfanget og formålet med de personlige data, vi indsamler, bruger og behandler. Desuden informeres de registrerede om deres rettigheder ved hjælp af denne privatlivspolitik.

Som dataansvarlig har Cannuance GmbH implementeret adskillige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den mest komplette beskyttelse af personoplysninger, der behandles via dette websted. Ikke desto mindre kan internetbaserede datatransmissioner generelt have sikkerhedshuller, så absolut beskyttelse kan ikke garanteres. Af denne grund står det enhver registreret frit for at overføre personoplysninger til os på alternative måder, f.eks. via telefon.

 

1. Definitioner

Databeskyttelseserklæringen fra Cannuance GmbH er baseret på de vilkår, der anvendes af den europæiske lovgiver til vedtagelse af den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Vores privatlivspolitik skal være let at læse og forstå for offentligheden såvel som for vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette vil vi gerne forklare de anvendte termer på forhånd.

Vi bruger bl.a. følgende udtryk i denne privatlivspolitik:

a) personlige data
Ved personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende benævnt "den registrerede"). En identificerbar fysisk person er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved henvisning til en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online-identifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

b) Den registrerede
Den registrerede er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den dataansvarlige, der er ansvarlig for behandlingen. Subscribe to DeepL Pro to edit this document. Visit www.DeepL.com/pro for more information.

c) Behandling
Behandling er enhver operation eller række af operationer, som personoplysninger eller sæt af personoplysninger gøres til genstand for, hvad enten det sker automatisk eller ej, f.eks. indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for tilrådighedsstillelse, sammenstilling eller samkøring samt begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

d) Begrænsning af behandling
Begrænsning af behandling er mærkning af lagrede persondata med det formål at begrænse den fremtidige behandling.

e) Profilering
Profilering er enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i at bruge personoplysninger til at evaluere visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person, især til at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller bevægelser.

f) Pseudonymisering
Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at sådanne yderligere oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne ikke henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

g) Den dataansvarlige eller den dataansvarlige, der er ansvarlig for behandlingen
Den dataansvarlige eller behandlingsansvarlige er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger. Hvis formålene med og hjælpemidlerne til en sådan behandling er fastlagt i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, kan den dataansvarlige eller de specifikke kriterier for dennes udpegelse være fastlagt i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret.

h) Processor
Databehandler er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.

i) Modtager
Modtager er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller et andet organ, som personoplysningerne videregives til, uanset om der er tale om en tredjepart eller ej. Offentlige myndigheder, der kan modtage personoplysninger inden for rammerne af en bestemt undersøgelse i overensstemmelse med EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, betragtes dog ikke som modtagere.

j) Tredje part
Tredjepart er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller organ, der ikke er den registrerede, den dataansvarlige, databehandleren og personer, der under den dataansvarliges eller databehandlerens direkte myndighed er autoriseret til at behandle personoplysninger.

k) Samtykke
Samtykke er enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede, hvorved han eller hun ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger vedrørende ham eller hende gøres til genstand for behandling.

 

2. navn og adresse på den dataansvarlige

Den dataansvarlige i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse, andre databeskyttelseslove, der gælder i medlemsstaterne i Den Europæiske Union, og andre bestemmelser af databeskyttelsesmæssig karakter er:

Cannuance GmbH

Neumarkter str. 80
81673 München
Tyskland

Telefon: +49 (0) 1724862801
E-mail: [email protected]
Hjemmeside: www.daekmpc.dk

 

3. småkager

Cannuance GmbH's internetsider bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der placeres og gemmes på et computersystem via en internetbrowser.

Talrige hjemmesider og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-ID. Et cookie-ID er en unik identifikator for cookien. Det består af en tegnstreng, der gør det muligt for hjemmesider og servere at blive tildelt den specifikke internetbrowser, hvor cookien blev gemt. Dette gør det muligt for de besøgte websteder og servere at skelne den registreredes individuelle browser fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En bestemt internetbrowser kan genkendes og identificeres via det unikke cookie-ID.

Ved hjælp af cookies kan Cannuance GmbH give brugerne af dette websted mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være mulige uden cookie-indstillingen.

Cookies kan bruges til at optimere informationerne og tilbuddene på vores hjemmeside til fordel for brugeren. Som allerede nævnt gør cookies det muligt for os at genkende brugerne af vores hjemmeside. Formålet med denne genkendelse er at gøre det lettere for brugerne at bruge vores hjemmeside. For eksempel behøver brugeren af et websted, der bruger cookies, ikke at indtaste sine adgangsdata igen, hver gang han besøger webstedet, fordi disse overtages af webstedet og cookien gemmes på brugerens computersystem. Et andet eksempel er cookien til en indkøbskurv i en onlinebutik. Onlinebutikken husker de varer, som en kunde har lagt i den virtuelle indkøbskurv, via en cookie.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre indstillingen af cookies fra vores websted ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstillingen af cookies. Desuden kan cookies, der allerede er indstillet, til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle almindelige internetbrowsere. Hvis den registrerede deaktiverer indstillingen af cookies i den anvendte internetbrowser, kan ikke alle funktioner på vores websted muligvis bruges fuldt ud.

 

4. Indsamling af generelle data og oplysninger

Cannuance GmbH's hjemmeside indsamler en række generelle data og oplysninger, når et datasubjekt eller et automatiseret system åbner hjemmesiden. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverens logfiler. De (1) anvendte browsertyper og -versioner, (2) det operativsystem, der anvendes af adgangssystemet, (3) det websted, hvorfra et adgangssystem får adgang til vores websted (såkaldt referrer), (4) de underwebsteder, der er adgang til via et adgangssystem på vores websted, kan registreres, (5) dato og klokkeslæt for adgang til hjemmesiden, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) adgangssystemets internetudbyder og (8) andre lignende data og oplysninger, der bruges til sikkerhedsformål i tilfælde af angreb på vores informationsteknologiske systemer.

Ved brug af disse generelle data og oplysninger drager Cannuance GmbH ikke nogen konklusioner om den registrerede. Disse oplysninger er snarere nødvendige for at (1) levere indholdet af vores websted korrekt, (2) optimere indholdet af vores websted og annonceringen for det, (3) sikre den langsigtede funktionalitet af vores informationsteknologisystemer og teknologien på vores websted og (4) give retshåndhævende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for strafferetlig forfølgelse i tilfælde af et cyberangreb. Derfor analyserer Cannuance GmbH anonymt indsamlede data og oplysninger statistisk med det formål at øge databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed og sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personoplysninger, vi behandler. De anonyme data i serverlogfilerne gemmes separat fra alle personlige data, der leveres af en registreret.

 

5. Registrering på vores hjemmeside

Den registrerede har mulighed for at registrere sig på den dataansvarliges hjemmeside ved at afgive personoplysninger. Hvilke personoplysninger, der overføres til den dataansvarlige, bestemmes af den respektive inputmaske, der bruges til registrering. De personoplysninger, der indtastes af den registrerede, indsamles og opbevares udelukkende til intern brug hos den dataansvarlige og til den dataansvarliges egne formål. Den dataansvarlige kan lade oplysningerne videregive til en eller flere databehandlere, f.eks. en pakkeserviceudbyder, som også udelukkende bruger personoplysningerne til intern brug, der kan tilskrives den dataansvarlige.

Ved registrering på den dataansvarliges hjemmeside gemmes også den IP-adresse, der er tildelt af den registreredes internetudbyder (ISP), samt dato og klokkeslæt for registreringen. Disse data gemmes på baggrund af, at dette er den eneste måde at forhindre misbrug af vores tjenester og om nødvendigt at muliggøre efterforskning af strafbare handlinger. I denne henseende er opbevaringen af disse data nødvendig for at beskytte den dataansvarlige. Disse data videregives ikke til tredjeparter, medmindre der er en juridisk forpligtelse til at videregive dem, eller videregivelsen tjener formålet med strafferetlig forfølgelse.

Registreringen af den registrerede med frivillig afgivelse af personoplysninger tjener den dataansvarlige til at tilbyde den registrerede indhold eller tjenester, som på grund af sagens natur kun kan tilbydes til registrerede brugere. Registrerede personer kan til enhver tid ændre de personlige data, der er angivet under registreringen, eller få dem slettet helt fra den dataansvarliges database.

Den dataansvarlige skal til enhver tid efter anmodning give enhver registreret oplysning om, hvilke personoplysninger vedrørende den registrerede der er lagret. Desuden skal den dataansvarlige berigtige eller slette personoplysninger på den registreredes anmodning eller angivelse, for så vidt dette ikke er i strid med eventuelle lovbestemte opbevaringsforpligtelser. Alle den dataansvarliges medarbejdere står til rådighed for den registrerede som kontaktpersoner i denne sammenhæng.

 

6. mulighed for kontakt via hjemmesiden

Cannuance GmbH's hjemmeside indeholder oplysninger, der muliggør en hurtig elektronisk kontakt til vores virksomhed samt direkte kommunikation med os, som også inkluderer en generel adresse på den såkaldte elektroniske post (e-mail-adresse). Hvis en registreret kontakter den dataansvarlige via e-mail eller via en kontaktformular, gemmes de personlige data, der overføres af den registrerede, automatisk. Sådanne personoplysninger, der overføres frivilligt af en registreret til den dataansvarlige, gemmes med henblik på behandling eller kontakt med den registrerede. Disse personoplysninger videregives ikke til tredjeparter.

 

7. Rutinemæssig sletning og blokering af persondata

Den dataansvarlige må kun behandle og opbevare den registreredes personoplysninger i den periode, der er nødvendig for at opnå formålet med opbevaringen, eller i det omfang dette er tilladt af den europæiske lovgiver eller andre lovgivere i love eller bestemmelser, som den dataansvarlige er underlagt.

Hvis opbevaringsformålet ikke længere gælder, eller hvis en opbevaringsperiode, der er foreskrevet af den europæiske lovgiver eller en anden kompetent lovgiver, udløber, vil personoplysningerne rutinemæssigt blive blokeret eller slettet i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser.

 

8. Den registreredes rettigheder

a) Ret til bekræftelse
Enhver registreret har ret til i henhold til den europæiske lovgiver at få den dataansvarliges bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende ham eller hende behandles. Hvis en registreret ønsker at gøre brug af denne ret til bekræftelse, kan han eller hun til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige.

b) Ret til information
Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til den europæiske lovgiver om direktiver og forordninger til enhver tid ret til at få gratis oplysninger fra den dataansvarlige om de personoplysninger, der er gemt om ham/hende, og en kopi af disse oplysninger. Desuden har den europæiske lovgiver givet den registrerede adgang til følgende oplysninger:

 • formålene med behandlingen
 • de kategorier af personoplysninger, der behandles
 • de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, især modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
 • hvis det er muligt, den påtænkte periode, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis det ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til at bestemme denne periode
 • eksistensen af retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af personoplysninger vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling
 • eksistensen af en ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
 • hvis personoplysningerne ikke er indsamlet fra den registrerede: Alle tilgængelige oplysninger om dataenes oprindelse
 • eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og, i det mindste i disse tilfælde, meningsfulde oplysninger om den involverede logik samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede

Desuden har den registrerede ret til at få oplyst, om personoplysningerne er blevet overført til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis dette er tilfældet, har den registrerede også ret til at få oplysninger om de passende sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med overførslen.

Hvis en registreret ønsker at gøre brug af denne ret til indsigt, kan han eller hun til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige.

c) Ret til berigtigelse
Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ret til i henhold til den europæiske lovgiver i direktiver og forordninger at kræve øjeblikkelig korrektion af ukorrekte personoplysninger vedrørende dem. Desuden har den registrerede ret til at anmode om fuldstændiggørelse af ufuldstændige personoplysninger, herunder ved hjælp af en supplerende erklæring, under hensyntagen til formålet med behandlingen.

Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til berigtigelse, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den dataansvarlige.

d) Ret til sletning (ret til at blive glemt)
Enhver registreret har i henhold til EU-lovgivningen ret til at få personoplysninger om sig selv slettet af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse, og den dataansvarlige er forpligtet til at slette personoplysningerne uden unødig forsinkelse, hvis en af følgende grunde gør sig gældende, så længe behandlingen ikke er nødvendig

 • Personoplysningerne blev indsamlet eller på anden måde behandlet til formål, hvortil de ikke længere er nødvendige.
 • Den registrerede trækker det samtykke tilbage, som behandlingen er baseret på i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR, eller artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR, og hvor der ikke er nogen anden juridisk grund til behandlingen.
 • Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til art. 21, stk. 1 i GDPR, og der er ingen tungtvejende legitime grunde til behandlingen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til art. 21, stk. 2 i GDPR.
 • Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
 • Sletning af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse i henhold til EU-retten eller lovgivningen i de medlemsstater, som den dataansvarlige er underlagt.
 • De personlige data blev indsamlet i forbindelse med informationssamfundstjenester, der tilbydes i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, i GDPR.

Hvis en af de ovennævnte grunde gælder, og en registreret ønsker at anmode om sletning af personoplysninger, der er gemt af Cannuance GmbH, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den dataansvarlige. En medarbejder hos Cannuance GmbH skal straks sikre, at anmodningen om sletning efterkommes med det samme.

Hvis personoplysningerne er blevet offentliggjort af Cannuance GmbH, og vores virksomhed er forpligtet til at slette personoplysningerne i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, i GDPR, skal Cannuance GmbH træffe passende foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og implementeringsomkostningerne, for at informere andre personer, der er ansvarlige for databehandling, og som behandler de offentliggjorte personoplysninger, om, at den pågældende person har anmodet om sletning af alle links til disse personoplysninger eller af kopier eller gengivelser af disse personoplysninger fra disse andre personer, der er ansvarlige for databehandling, for så vidt behandlingen ikke er nødvendig. En medarbejder hos Cannuance GmbH vil arrangere de nødvendige foranstaltninger i individuelle tilfælde.

e) Ret til begrænsning af behandling
Enhver registreret har ret til i henhold til den europæiske lovgiver at få den dataansvarlige til at begrænse behandlingen, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

 • Nøjagtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede i en periode, der gør det muligt for den dataansvarlige at verificere nøjagtigheden af personoplysningerne.
 • Behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om begrænsning af brugen af dem.
 • Den dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til formålet med behandlingen, men de kræves af den registrerede for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 • Den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, indtil det er afklaret, om den dataansvarliges legitime grunde vejer tungere end den registreredes.

Hvis en af de ovennævnte betingelser er opfyldt, og en registreret ønsker at anmode om begrænsning af behandlingen af personoplysninger, der er gemt af Cannuance GmbH, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den registeransvarlige. Medarbejderen hos Cannuance GmbH vil arrangere begrænsningen af behandlingen.

f) Ret til dataportabilitet
Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til den europæiske lovgiver ret til at modtage de personoplysninger, der vedrører ham eller hende, og som han eller hun har givet til en dataansvarlig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Han eller hun har også ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet leveret til, så længe behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR eller artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR, eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR, og behandlingen udføres automatisk, så længe behandlingen ikke er nødvendig for udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

Desuden har den registrerede ved udøvelse af sin ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20, stk. 1, i GDPR ret til at få personoplysningerne overført direkte fra en dataansvarlig til en anden, hvis det er teknisk muligt, og forudsat at dette ikke påvirker andres rettigheder og frihedsrettigheder negativt.

For at gøre retten til dataportabilitet gældende kan den registrerede til enhver tid kontakte en hvilken som helst medarbejder hos Cannuance GmbH.

g) Ret til indsigelse
Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har den ret, der er tildelt af den europæiske lovgiver, til af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, til enhver tid at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om ham eller hende, der er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e) eller f) i GDPR. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

Cannuance GmbH vil ikke længere behandle personoplysningerne i tilfælde af indsigelse, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, der tilsidesætter den registreredes interesser, rettigheder og friheder, eller til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Hvis Cannuance GmbH behandler personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har den registrerede til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende ham eller hende til sådan markedsføring. Dette gælder også for profilering, for så vidt som det er forbundet med sådan direkte reklame. Hvis den registrerede gør indsigelse over for Cannuance GmbH mod behandlingen til direkte markedsføringsformål, vil Cannuance GmbH ikke længere behandle personoplysningerne til disse formål.

Derudover har den registrerede ret til af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om ham eller hende af Cannuance GmbH til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1, i GDPR, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave, der udføres af hensyn til offentlighedens interesse.

For at udøve retten til at gøre indsigelse kan den registrerede kontakte enhver medarbejder hos Cannuance GmbH. Den registrerede er også fri til, i forbindelse med brugen af informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58/EF, at udøve sin ret til at gøre indsigelse ved hjælp af automatiserede midler ved hjælp af tekniske specifikationer.

h) Automatiserede beslutninger i individuelle tilfælde, herunder profilering
Enhver registreret har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, og som har retsvirkning for vedkommende eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker vedkommende, forudsat at afgørelsen (1) ikke er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og den dataansvarlige, eller (2) er tilladt i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt, og som også fastsætter passende foranstaltninger til at beskytte den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder og legitime interesser, eller (3) er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke.

Hvis beslutningen (1) er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig, eller (2) den er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke, skal Cannuance GmbH gennemføre passende foranstaltninger for at beskytte den registreredes rettigheder og friheder og legitime interesser, i det mindste retten til at opnå menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side, til at udtrykke sit synspunkt og anfægte beslutningen.

Hvis den registrerede ønsker at udøve sine rettigheder vedrørende automatiseret individuel beslutningstagning, kan han eller hun til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige.

i) Ret til at trække samtykke tilbage i henhold til databeskyttelsesloven
Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ifølge den europæiske lovgiver ret til at trække sit samtykke til behandling af personoplysninger tilbage til enhver tid.

Hvis den registrerede ønsker at udøve retten til at trække sit samtykke tilbage, kan han eller hun til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige.

 

9. databeskyttelse i forbindelse med ansøgninger og ansøgningsprocessen

Den dataansvarlige indsamler og behandler ansøgernes personoplysninger med det formål at håndtere ansøgningsprocessen. Behandlingen kan også foregå elektronisk. Dette er især tilfældet, hvis en ansøger indsender relevante ansøgningsdokumenter til den dataansvarlige elektronisk, f.eks. via e-mail eller via en webformular på hjemmesiden. Hvis den dataansvarlige indgår en ansættelseskontrakt med en ansøger, gemmes de overførte data med det formål at behandle ansættelsesforholdet i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser. Hvis den dataansvarlige ikke indgår en ansættelseskontrakt med ansøgeren, slettes ansøgningsdokumenterne automatisk to måneder efter meddelelsen om afslaget, medmindre sletningen er i modstrid med den dataansvarliges andre legitime interesser. Andre legitime interesser i denne forstand er f.eks. en bevisbyrde i sager i henhold til den generelle ligebehandlingslov (AGG).

 

10. betalingsmetode: databeskyttelsesregler for PayPal som betalingsmetode

Den dataansvarlige har integreret PayPal-komponenter på denne hjemmeside. PayPal er en udbyder af onlinebetalingstjenester. Betalinger behandles via såkaldte PayPal-konti, som er virtuelle privat- eller erhvervskonti. PayPal tilbyder også muligheden for at behandle virtuelle betalinger via kreditkort, hvis en bruger ikke har en PayPal-konto. En PayPal-konto administreres via en e-mailadresse, og derfor er der ikke noget klassisk kontonummer. PayPal gør det muligt at initiere onlinebetalinger til tredjeparter eller at modtage betalinger. PayPal påtager sig også trustee-funktioner og tilbyder køberbeskyttelsestjenester.

Det europæiske driftsselskab for PayPal er PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L2449, Luxembourg.

Hvis den registrerede vælger "PayPal" som betalingsmulighed under bestillingsprocessen i vores online shop, overføres den registreredes data automatisk til PayPal. Ved at vælge denne betalingsmulighed giver den registrerede samtykke til overførsel af personlige data, der kræves til betalingsbehandling.

De personlige data, der overføres til PayPal, er normalt fornavn, efternavn, adresse, e-mailadresse, IPadresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andre data, der kræves til betalingsbehandling. Personlige data, der er nødvendige for at behandle købskontrakten, er også data, der er relateret til den respektive ordre.

Formålet med overførslen af data er at behandle betalinger og forhindre svindel. Den dataansvarlige overfører især personoplysninger til PayPal, hvis der er en legitim interesse i overførslen. De personoplysninger, der udveksles mellem PayPal og den dataansvarlige, kan overføres af PayPal til kreditoplysningsbureauer. Formålet med denne overførsel er at kontrollere identitet og kreditværdighed.

PayPal kan videregive personoplysningerne til tilknyttede virksomheder og tjenesteudbydere eller underleverandører, hvis det er nødvendigt for at opfylde de kontraktlige forpligtelser, eller hvis oplysningerne skal behandles på vegne af PayPal.

Den registrerede har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde sit samtykke til håndtering af personoplysninger fra PayPal. En tilbagekaldelse påvirker ikke persondata, der skal behandles, bruges eller overføres til (kontraktmæssig) betalingsbehandling.

De gældende databeskyttelsesbestemmelser for PayPal kan hentes på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

 

11. Retsgrundlaget for behandlingen

Art. 6 I lit. a GDPR tjener vores virksomhed som retsgrundlag for behandlingsoperationer, for hvilke vi indhenter samtykke til et specifikt behandlingsformål. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i, som det f.eks. er tilfældet med behandlingsoperationer, der er nødvendige for levering af varer eller levering af enhver anden tjeneste eller modydelse, er behandlingen baseret på art. 6 I lit. b GDPR. Det samme gælder for sådan behandling, der er nødvendig for udførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, f.eks. i tilfælde af forespørgsler om vores produkter eller tjenester. Hvis vores virksomhed er underlagt en juridisk forpligtelse, der kræver behandling af personoplysninger, f.eks. til opfyldelse af skatteforpligtelser, er behandlingen baseret på art. 6 I lit. c GDPR. I sjældne tilfælde kan behandling af personoplysninger blive nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser. Dette ville f.eks. være tilfældet, hvis en besøgende kom til skade i vores virksomhed, og deres navn, alder, sygesikringsoplysninger eller andre vitale oplysninger skulle videregives til en læge, et hospital eller en anden tredjepart. Behandlingen ville i så fald være baseret på art. 6 I lit. d GDPR. I sidste ende kan behandlingen være baseret på art. 6 I lit. f GDPR. Behandlinger, der ikke er omfattet af nogen af de førnævnte retsgrundlag, er baseret på dette retsgrundlag, hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte en legitim interesse hos vores virksomhed eller en tredjepart, forudsat at den registreredes interesser, grundlæggende rettigheder og friheder ikke går forud herfor. Vi har især lov til at udføre sådanne behandlinger, fordi de specifikt er blevet nævnt af den europæiske lovgiver. I denne henseende mente den, at en legitim interesse kunne antages, hvis den registrerede er kunde hos den dataansvarlige (betragtning 47, sætning 2 i GDPR).

 

12. legitime interesser i behandlingen forfulgt af den dataansvarlige eller en tredjepart

Hvor behandlingen af personoplysninger er baseret på artikel 6 I lit. f GDPR, er vores legitime interesse udførelsen af vores forretningsaktiviteter til gavn for alle vores medarbejderes og vores aktionærers velbefindende.

 

13. varighed, hvor personoplysningerne opbevares

Kriteriet for varigheden af opbevaring af personlige data er den respektive lovbestemte opbevaringsperiode. Når denne periode er udløbet, slettes de tilsvarende data rutinemæssigt, forudsat at de ikke længere er nødvendige for opfyldelsen eller indledningen af en kontrakt.

 

14. lovmæssige eller kontraktlige bestemmelser for levering af personoplysninger; nødvendighed for indgåelse af kontrakten; den registreredes forpligtelse til at levere personoplysningerne; mulige konsekvenser af manglende levering

Vi vil gerne informere dig om, at levering af personoplysninger delvis er påkrævet ved lov (f.eks. skatteregler) eller også kan være resultatet af kontraktlige bestemmelser (f.eks. oplysninger om kontraktpartneren). Nogle gange kan det være nødvendigt for indgåelsen af en kontrakt, at en registreret giver os personoplysninger, som efterfølgende skal behandles af os. For eksempel er den registrerede forpligtet til at give os personoplysninger, hvis vores virksomhed indgår en kontrakt med dem. Manglende levering af personoplysningerne vil betyde, at kontrakten med den registrerede ikke kan indgås. Før den registrerede afgiver personoplysninger, skal den registrerede kontakte en af vores medarbejdere. Vores medarbejder vil informere den registrerede fra sag til sag, om levering af personoplysningerne er påkrævet ved lov eller kontrakt eller er nødvendig for indgåelse af kontrakten, om der er en forpligtelse til at levere personoplysningerne, og hvad konsekvenserne ville være, hvis personoplysningerne ikke blev leveret.

 

15. eksistensen af automatiseret beslutningstagning

Som en ansvarlig virksomhed bruger vi ikke automatiseret beslutningstagning eller profilering. Denne privatlivspolitik er genereret af DGD's privatlivspolitikgenerator - din eksterne DPO, der blev udviklet i samarbejde med tyske advokater fra WILDE BEUGER SOLMECKE, Köln.

Fortrydelsesret

Afbestillingspolitik

Hvis du bruger vores service som forbruger, gælder følgende for dig:

Fortrydelsesret

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, kontrakten er indgået.

For at udøve fortrydelsesretten skal du informere os (Cannuance GmbH, Neumarkter Str. 80, 81674 München, E-mail: [email protected]) om din beslutning om at træde tilbage fra denne kontrakt ved en utvetydig erklæring (f.eks. et brev sendt med post eller e-mail). Du kan bruge det vedhæftede eksempel på en afbestillingsformular, men det er ikke obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen udløber.

 

Konsekvenser af annullering

Hvis du fortryder denne aftale, refunderer vi dig alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger som følge af dit valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor vi er blevet informeret om din beslutning om at fortryde denne aftale. Til denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling.

Politik for acceptabel brug

Denne politik for acceptabel brug af markedspladsen ("politik") beskriver den forbudte brug af den hostede markedsplads og alle applikationer og tjenester, der er tilgængelige på platformen på adressen www.daekmpc.dk ("Markedspladsen"), der tilbydes af Cannuance GmbH. ("Cannuance").


Cannuance kan til enhver tid ændre denne politik ved at offentliggøre en revideret version på denne side. Gennem brugen af
Marketplace, accepterer du den aktuelle version af denne politik og Marketplaces vilkår og betingelser.

Når du tilgår og bruger markedspladsen, vil du og eventuelle tredjeparter, der tilgår markedspladsen gennem dig, ikke:

 • bruge markedspladsen til ulovlige, ærekrænkende eller svigagtige formål;
 • krænke eller opfordre til krænkelse af andres rettigheder;
 • forsøge at forstyrre, deaktivere eller på anden måde skade noget aspekt af markedspladsen;
 • forringe andre personers adgang til og brug af markedspladsen;
 • overføre eller lagre virusser, orme, tidsindstillede bomber, trojanske heste og anden skadelig eller ondsindet kode,
  filer, scripts, agenter eller programmer; eller
 • bruge markedspladsen i en situation, hvor et svigt eller en fejl på markedspladsen kan medføre dødsfald.
  eller kan føre til alvorlig personskade eller skade på ejendom eller miljø.


I tilfælde af en faktisk eller formodet overtrædelse af denne politik har Cannuance GmbH ret til at


suspendere eller opsige din brug af markedspladsen og din adgang til hjemmesiden www.daekmpc.dk